Gabinet weterynaryjny Gaja Puszczykowo

ul. Piaskowa 15, 62-040 Puszczykowo

W sytuacjach zagrażających życiu zwierząt całodobowy dyżur pełni klinika dr n wet. Grzegorza Wąsiatycza w Poznaniu przy ulicy Ks. Mieszka I 18 Tel: 61 823 09 97